logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na : „Budowie parkingu ”

 

GK-7331-/P-9/08             OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY
LASOWICE WIELKIE
 
 
 
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
polegającego na :                                                                                        
 
Budowie parkingu   ”
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
 
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 i Dz. U z 2004r. Nr 6 poz. 41)
 
podaje się do wiadomości
 
 
Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie wsi Chudoba na dz. nr 46 k. m. 3 ”
  .
Uwagi i wnioski do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego należy składać w Urzędzie
 
Gminy Lasowice Wielkie 99A w pokoju 19 i piętro w formie pisemnej z podaniem
 
nieruchomości której dotyczy wniosek lub uwagi w terminie 14 dni od ukazania się  
 
niniejszego zawiadomienia .

Metryka

Liczba odwiedzin 860
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-06-08 16:14:15
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2009-06-08 16:14:15