logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice”

Lasowice Wielkie, dnia 18.12.2018 r.

nr sprawy: ZP.271.9.2018

                                                                                                             Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice”.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice”  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

P.U.H. „BUD-MET”
Jarosław Kałmuk
Słowackiego 30
42-134 Truskolasy

łączna liczba uzyskanych punktów 100.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ,.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

LP

Nazwa i adres wykonawcy

cena – waga 60% /pkt./

Gwarancja jakości - waga 40%    /pkt./

 

łączna liczba  punktów

1.

P.U.H. „DOMAX”
Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

 

 

40,23

 

 

40

 

 

80,23

 

2.

P.U.H. „BUD-MET”
Jarosław Kałmuk

ul. Słowackiego 30
42-134 Truskolasy

 

 

60

 

 

40

 

 

100

3.

 

P.H.U. „LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

 

31,40

 

40

 

71,40

4.

P.H.U. „TRANSKOM”
Robert Białdyga
ul. Zwycięstwa 1
47-143 Jaryszów

 

29,76

 

40

 

69,76

5.

Firma Handlowa EURO STANDARD s.c.
Antoni Król, Andrzej Król
ul. Strzelecka 53a
45-525 Opole

 

52,34

 

40

 

92,34

6.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KBJT

ul. Modrzewiowa 5

46-300 Olesno

 

 

42,50

 

40

 

82,50

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3166
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-12-18 08:20:56
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-12-18 08:20:56