logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych

Ogłoszenie nr 540036800-N-2019 z dnia 26-02-2019 r.

Lasowice Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE
OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 516151-N-2019
Data: 21/02/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lasowice Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 53141302400000, ul. Lasowice Wielkie  , 46-282  Lasowice Wielkie, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 175 470, e-mail rgk@lasowicewielkie.pl, faks 774 175 491.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lasowicewielkie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-08, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-11, godzina: 12:00

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2745
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-02-26 12:57:02
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-02-26 12:57:02