logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś

Lasowice Wielkie, dnia 03.06.2019 r.

ZP.271.6.2019

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś”.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś” na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano ofertę Nr 6 złożoną przez Wykonawcę:

„VIANKO” Sp. z o.o.
Waryńskiego 3
47-120 Zawadzkie

łączna liczba uzyskanych punktów 100.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – waga 60% /pkt./

Gwarancja jakości - waga 40%    /pkt./

Łączna liczba  punktów

1.

P.U.H. „DOMAX”
Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

41,42

40

81,42

2.

P.H.U. „LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

46,14

40

86,14

3.

 

OLS Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Chopina 2
42-700 Lubliniec

49,59

40

89,59

4.

P.U.H. „BUD-MET”
Jarosław Kałmuk
ul. Słowackiego 30
42-134 Truskolasy

38,15

40

78,15

5.

Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, L. Biczysko Sp. j.
ul. Matejki 1
46-200 Kluczbork

53,37

40

93,37

6.

„VIANKO” Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 3
47-120 Zawadzkie

60

40

100

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2868
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-06-03 08:52:04
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-06-03 08:52:04