logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe”

Lasowice Wielkie, dnia 10.06.2019 r.

 

ZP.271.5.2019

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe”.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe” na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
„ECOKOM” Sp. z o.o.
ul. Opolska 21,
46-022 Luboszyce
 

łączna liczba uzyskanych punktów: 100.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

cena – waga 60%
/pkt./

gwarancja- waga 40%
/pkt./

łączna liczba  punktów

 

1.

Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD”
Anna Stryczek-Janicka
ul. Kępska 10,
45-129 Opole

40,10

40

80,10

2.

TERRA MOTA Sp. z o.o.
ul. Bardiowska 3,
38-300 Gorlice

29,99

40

69,99

3.

POLINSTAL Sp. z o.o.
ul. Opolska 79A,
47-300 Krapkowice

57,02

40

97,01

4.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
„ECOKOM” Sp. z o.o.
ul. Opolska 21,
46-022 Luboszyce

60

40

100

5.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony
Środowiska Sp. z o.o.
ul. Południowa 1,
56-400 Oleśnica

54,37

40

94,37

6.

KOMPLEX Sp. z o.o.
ul. Drzewieckiego 3,
46-100 Namysłów

48,64

40

88,64

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3017
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-06-10 10:08:15
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-06-10 10:08:15