logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

Lasowice Wielkie, 11.07.2019 r.

GK.271.9.2019

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania Nr GK.271.9.2019 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na: „Utwardzeniu placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”.

Zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na: „Utwardzeniu placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2” na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 

P.P.U.H. „TOMBUD”
ul.
Słowackiego 1/40
46-300 Olesno 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

 

1.

P.P.U.H. „TOMBUD”
ul. Słowackiego 1/40
46-300 Olesno

83.425,46 zł

2.

VIANKO Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 3
47-120 Zawadzkie

96.063,36

 

  1. Informacja o Wykonawcach wykluczonych oraz Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

  1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą po uzgodnieniu telefonicznym.

Do pobrania

  • Liczba pobrań 202
    Osoba która wysłała plik Grażyna Wyrwa
    Osoba która dodała plik Grażyna Wyrwa
    Data wysłania 2019-07-11

Metryka

Liczba odwiedzin 2793
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-07-11 15:25:51
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-07-11 15:25:51