logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km 0+627,00

Lasowice Wielkie, dnia 07.10.2019 r.

ZP.271.13.2019

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km 0+627,00”.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Przebudowę drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km 0+627,00” na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano ofertę Nr 5 złożoną przez Wykonawcę:

„VIANKO” Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 3

47-120 Zawadzkie

 

łączna liczba uzyskanych punktów 100.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – waga 60% /pkt./

Gwarancja jakości - waga 40%    /pkt./

Łączna liczba  punktów

1.

P.H.U. LARIX Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

45,35

40

85,35

2.

RAFALIN Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Malicka 42
42-290 Blachownia

50,04

40

90,04

3.

 

P.U.H. „DOMAX”
Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

41,70

40

81,70

4.

Zakład Budownictwa
Ogólnego DROBUD
Anna Stryczek-Janicka
ul. Kępska 10
45-129 Opole

35,20

40

75,20

5.

VIANKO Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 3
47-120 Zawadzkie

60

40

100

6.

Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HAWI”
ul. Magazynowa 1
45-113 Opole

-

-

-

7.

PD TRAKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Matejki 1
46-200 Kluczbork

50,08

40

90,08

8.

P.U.H. „BUD-MET”
Jarosław Kałmuk
ul. Słowackiego 30
42-134 Truskolasy

58,92

40

98,92

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2704
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-10-07 10:55:55
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-10-07 10:55:55