logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie Nr 170/2020 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 maja 2020r.

Zarządzenie Nr170/2020

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 5 maja 2020r.

 

 

w sprawie zawieszenia zajęć w gminnych przedszkolach wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach, na okres od 6 maja 2020r. do dnia 13 maja 2020r.

 

 

 

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu1 z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2003 Nr 6 poz. 69) na wniosek dyrektorów zarządzam:

 

  • 1

 

W związku z występowaniem na terenie kraju choroby COVID- 19, co może zagrażać zdrowiu dzieci, a także z uwagi na brak możliwości spełnienia wytycznych dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w przypadku otwarcia przedszkoli  z dniem 6 maja 2020r., wyraża się zgodę Dyrektorowi Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich i Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach, na zwieszenie zajęć  w przedszkolach wchodzących w skład zespołów w okresie od 6 maja 2020r. do dnia 13 maja 2020r.  

 

  • 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich i Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach.

 

  • 3

 

Zarządzenie podane do publicznej wiadomości na stronach www oraz  tablicach informacyjnych i przekazane do wiadomości Opolskiego Kuratora Oświaty.

 

 

  • 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania..

Metryka

Liczba odwiedzin 1448
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2020-05-07 10:31:51
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2020-05-07 10:32:01

Historia zmian