logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu w miejscowości Jasienie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Lasowice Wielkie, 19.05.2020 r.

 

GK.271.5.2020

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania Nr GK.271.5.2020 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na: Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu w miejscowości Jasienie

 

Zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na: Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu w miejscowości Jasienie

 

na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład Elektroinstalacyjny OLDA

Dariusz Urbański

Wędrynia 55

46-275 Chudoba

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowy

 

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

 

1.

Zakład Elektroinstalacyjny OLDA

Dariusz Urbański

Wędrynia 55

46-275 Chudoba

23.776,44 zł

2.

P.U.H. Krzysztof Dyla

ul. Kochcicka 25

42-713 Kochanowice

-

3.

Zakład Usług Elektrycznych

Jacek Sumara

Ligota Górna 41D

46-200 Kluczbork

30.759,25 zł

4.

PROF-ELEKTRO

Arkadiusz Graboń

ul. Tęczowa 34/209

45-759 Opole

-

5.

EL-SPORT Małgorzata Pawlaczyk

ul. Rawicka 18

 60-113 Poznań

-

6.

Robert Ignasiak

ul. Ogrodowa 89

98-330 Pajęczno

28.967,35 zł

7.

Elmont Sp. z.o.o.

ul. Wojska Polskiego 88

46-380 Dobrodzień

24.585,72 zł

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2580
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-05-19 11:23:59
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-05-19 11:23:59