logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Odpowiedź nr 1 dot. zapytania ofertowego na Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Lasowice Wielkie, 15.06.2020 r.

 

GK.271.14.2020

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego:

 

Zapytanie 1:

Zwracam się z pytaniem dot. nasadzen i obowiązku pielęgnacji nasadzeń do 3 lat

 

Odpowiedź 1:

Nawożenie nasadzeń oraz wykonanie cięć formujących drzewa i krzewy przez okres 3 lat Wykonawca wykonywać będzie w ramach przedmiotu zamówienia. Natomiast podlewanie nasadzeń będzie po stronie Zamawiającego.

 

UWAGA:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 19.06.2020 r. do godz. 12:00.

zaadresowanej w następujący sposób:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A

Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

nie otwierać przed 19.06.2020 r. do godz. 12:00

Podać należy nazwę i adres oferenta.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2492
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-06-15 11:56:53
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-06-15 11:56:53