logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Lasowice Wielkie - budowy dwóch punktów oświetlenia ulicznego

 

GK-7331/P-7/2010  
 
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
Lasowice Wielkie
 
 
 
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla :                                                                                      
 
„ budowy dwóch punktów oświetlenia ulicznego”
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
 
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 i Dz. U z 2004r. Nr 6 poz. 41)
 
podaje się do wiadomości:
 
Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. nr 75 k. m. 3 w miejscowości Ciarka.
 
 
Uwagi i wnioski do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego należy składać w Urzędzie
Gminy Lasowice Wielkie 99A w pokoju 19 I piętro w formie pisemnej z podaniem
nieruchomości której dotyczy wniosek lub uwagi w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 702
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2010-07-01 15:44:28
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2010-07-01 15:44:28