logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2020

Lasowice Wielkie, dnia 23.06.2020 r.

 

GK.271.15.2020

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2020”

 

Zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2020” na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

ul. A. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

 

 

1.

REVOL Sp. z.o.o. sp. k.

ul. Senatorska 21/30-31

93-192 Łódź

45.561,19 zł

2.

Logistyka Odpadów Sp. z.o.o.

ul. Adama Mickiewicza 29

40-085 Katowice

39.432,02 zł

3.

Środowisko i Innowacje Sp. z.o.o.

Dobrów 8

28-142 Tuczępy

48.058,49 zł

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2458
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-06-23 12:13:33
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-06-23 12:13:33