logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2020 ROKU

Lasowice Wielkie 25.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY  I TRADYCJI

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2020 ROKU.

 

 

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 182/20 z dnia 02 czerwca 2020, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 24 czerwca 2020 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 6 ofert na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 43 105 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 158/20  z dnia 03 lutego 2020 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 6 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

 

LP

NAZWA OFERENTA

KWOTA PRZYZNANEJ

DOTACJI [zł]

KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI [zł]

NAZWA

ZADANIA

1

Stowarzyszenie

Przyjaciół Wsi Laskowice

3 300

7 120

WITACZE – Laskowice – wioska zagubionej podkowy i pierścienia.

2

Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju Wsi

“Dla Chudoby”

6 300

8 000

Bogactwo kulturowe regionu naszym bogactwem

3

Stowarzyszenie  Rozwoju

i Odnowy Wsi Jasienie

3 500

6 000

Kino samochodowe.

4

Ochotnicza Straż Pożarna
w Chudobie

6 000

8 000

Kultura i tradycja w wieczornym klimacie.

5

Ochotnicza Straż Pożarna
w Lasowicach Małych

4 135

4 720

Wyjazd do teatru jako szansa na spotkanie z kulturą wyższą.

6

Stowarzyszenie Rozwoju

i Odnowy Wsi Chocianowice

6 765

9 265

Promocja Gminy i regionu poprzez rozwój muzyki
w Wiosce Muzykantów - koncert

RAZEM:

30 000

43 105

 

                                 

WÓJT GMINY

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 1291
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-06-25 13:01:39
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-06-25 13:01:39