logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

W sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności Pana Krzysztofa Lech – zastępcę Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE    Nr 219/2020

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 30 września  2020 r.

 

w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

 

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz.1696 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

  • 1

 

Wyznaczam Pana Krzysztofa Lech – zastępcę Wójta Gminy do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności zwanego dalej „koordynatorem”.

 

  • 2
  1. 1.  Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Lasowice Wielkie;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 powołanej wyżej ustawy;

3) monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w pkt 1, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

  1. Zobowiązuje się kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia koordynatora w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

 

  • 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Lasowice Wielkie.

 

  • 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Metryka

Liczba odwiedzin 301
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2020-10-13 11:36:54
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2020-10-13 11:36:54