logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lasowice Wielkie

 

dotyczące konsultacji projektu
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021

Na podstawie uchwały Nr XLIII-282/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zapraszam

zainteresowanie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

 GMINY LASOWICE WIELKIE

 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021

Konsultacje trwają od 03 do 10 listopada 2020 r.

Treść projektu PROGRAMU jest dostępna na stronie internetowej www.lasowicewielkie.pl oraz www.bip.lasowicewielkie.pl.

Uwagi i wnioski przyjmowane są w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 19), można je również przesyłać na adres poczty elektronicznej – rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpoznania.

 

 

     WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

/-/ Daniel Gagat

 

Pliki do pobrania:
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1164
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-10-27 11:08:55
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-10-27 11:10:32

Historia zmian