logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie nr 236/20 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie nr  236/20

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 23 listopada 2020 r.

  

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym  ( Dz.U. z 2020 r., poz. 713, 1378 ) w związku z art. 38, art.39 ust. 1, art. 40  ust. 1, pkt. 1 oraz art. 67 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65, 284, 471, 782, 1709  ) oraz § 3, § 6, § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z  2014 r. poz. 1490 ) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Przyjmuje się regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2474
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2020-11-23 11:09:51
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2020-11-23 11:09:51