logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie - granice obwodów głosowania gminy Lasowice Wielkie

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
z dnia  25 października 2010 roku
 
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547, z póz. zm./ w związku z uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XXXVI – 250/10 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Lasowice Wielkie do stanu faktycznego, Wójt Gminy Lasowice Wielkie podaje do publicznej wiadomości wyborców informację o :
numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibie terytorialnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21  listopada 2010 roku.

 

 

Nr obw.
Granica obwodu
 
Siedziba obwodowej komisji
1.       
sołectwo: Chocianowice
 
Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny , Chocianowice nr 78, Chocianowice,                                                                               tel. (77)
LOKAL DOSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2.       
sołectwo: Ciarka
 
Sala OSP, Ciarka nr 28 C, Ciarka              tel.(77) 
3.       
sołectwo: Gronowice
 
Zespół Szkolno – Przedszkolny,                       Gronowice nr 58, Gronowice,                         tel. (077)
4.       
sołectwo: Lasowice Małe
Sala OSP, ul. Odrodzenia nr 34,                       Lasowice Małe,                                                           tel. (077)
LOKAL DOSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
5.       
sołectwo: Jasienie
Zespół Szkolno – Przedszkolny,                                                                                      ul. Zwycięstwa nr 15, Jasienie,
tel. (077)
6.       
Sołectwo : Tuły, Oś
 
Sala Wiejska, Tuły nr 39 a, Tuły,                           tel. (077)
LOKAL DOSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
7.       
sołectwo: Laskowice
Przedszkole Samorządowe,                                                                            ul. Szkolna nr 20, Laskowice,
tel. (077)
8.       
sołectwo : Lasowice Wielkie, Trzebiszyn
Przedszkole Samorządowe,                                                        Lasowice Wielkie nr 42, Lasowice Wielkie,                tel. (077)
9.       
sołectwo: Chudoba, Szumirad
Zespół Szkolno – Przedszkolny,
Chudoba nr 142, Chudoba,                          tel. (077)
10.  
sołectwo: Wędrynia
 
Sala Wiejska, Wędrynia nr 66, Wędrynia, tel. (077)

 
                                                                                                         
 
Wójt Gminy Lasowice Wielkie
/ - / Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 622
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2010-10-11 11:27:49
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2010-10-11 11:27:49