logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 26 maja 2021 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 17.05.2021 r.

 1. 0004.8.2021

                                            

                                                   Z A W I A D O M I E N I E

          

             Zwołuję na dzień  26 maja 2021 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Budżetu i Finansów z dnia 17.05.2021 r.,
 • Komisji Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 19.05.2021 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice „ .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/207/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego / chodnik Chocianowice/.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/208/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego / chodnik Jasienie /.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na realizację „ Programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego „.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
 9. Przedstawienie – weryfikacja „ Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r. dla Gminy Lasowice Wielkie” wraz z rekomendacjami.
 10. Pytania, wnioski, interpelacje.
 11. Dyskusja.
 12. Odpowiedzi.
 13. Zamknięcie sesji.                                                                                                                                                              

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                    Rajmund Kinder

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1901
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2021-05-18 11:32:30
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2021-05-18 11:32:30