logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Lasowice Wielkie za 2020 r.

Raport o stanie Gminy Lasowice Wielkie za 2020 r.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE
GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2020 ROK

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Lasowice Wielkie przedstawia Radzie Gminy w Lasowicach Wielkich Raport o stanie Gminy Lasowice Wielkie za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Lasowice wielkie za rok 2020 zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać  głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Lasowicach Wielkich.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Lasowice Wielkie odbędzie się 30 czerwca 2021 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2021 r. (wtorek), do godziny 15.30 w pok. 1 Urzędu Gminy Lasowice Wielkie; Lasowice Wielkie 99 A.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej a także w sekretariacie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie (pok. 1) oraz w Biurze obsługi Rady Gminy (pok. 6).

 

Przewodniczący Rady

Gminy Lasowice Wielkie

/-/ Rajmund Kinder

 

 

 

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1289
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-05-31 10:47:39
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-05-31 12:34:29

Historia zmian