logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E- numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
z dnia  30 sierpnia  2011 roku
 
Na podstawie art. 16 § 1 oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) Wójt Gminy Lasowice Wielkie podaje do publicznej wiadomości wyborców informację o :numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku.
 
Nr obw.
Granica obwodu
 
Siedziba obwodowej komisji
1.       
sołectwo: Chocianowice
 
Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny , Chocianowice nr 78, Chocianowice,
LOKAL DOSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2.       
sołectwo: Ciarka
 
Sala OSP, Ciarka nr 28 C, Ciarka
3.       
sołectwo: Gronowice
 
Zespół Szkolno – Przedszkolny,Gronowice nr 58, Gronowice,
4.       
sołectwo: Lasowice Małe
Sala OSP, ul. Odrodzenia nr 34, Lasowice Małe,
LOKAL DOSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA WYZNACZONA DLA CELÓW GŁOSOWANIA KORESPONDECYJNEGO
5.       
sołectwo: Jasienie
Zespół Szkolno – Przedszkolny, ul. Zwycięstwa nr 15, Jasienie,
 
6.       
Sołectwo : Tuły, Oś
 
Sala Wiejska, Tuły nr 39 a, Tuły,
LOKAL DOSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
7.       
sołectwo: Laskowice
Przedszkole Samorządowe, ul. Szkolna nr 20, Laskowice,
 
8.       
sołectwo : Lasowice Wielkie, Trzebiszyn
Przedszkole Samorządowe, Lasowice Wielkie nr 42, Lasowice Wielkie,
9.       
sołectwo: Chudoba, Szumirad
Zespół Szkolno – Przedszkolny,
Chudoba nr 142, Chudoba,
10.  
sołectwo: Wędrynia
 
Sala Wiejska, Wędrynia nr 66, Wędrynia,
 
LOKALE WYBORCZE W DNIU GLOSOWANIA BĘDĄ OTWARTE W GODZINACH OD 700  DO 2100
 
,, Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie w wyznaczonej w tym celu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Lasowicach Małych.Zamiar głosowania korespondencyjnego zgodnie z ustawą – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134,   poz. 777, Nr 147,poz.881, Nr 149, poz. 889 ) wyborca powinien zgłosić Wójtowi Gminy w terminie do 19 września 2011 r. ( termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego ).
Bliższe informacje udostępniane są w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie lub telefonicznie pod numerem 77 417 54 98 lub 77 417 54 75 oraz zamieszczone w BIP Gminy Lasowice wielkie.
 
 
Daniel Gagat
(-) Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Metryka

Liczba odwiedzin 1723
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2011-08-31 10:15:55
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2011-08-31 10:15:55