logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2023

Lasowice Wielkie 27.07.2023

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2023

 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 596/23 z dnia 04 lipca 2023, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie pomocy społecznej w 2023 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 26 lipca 2023 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 2 oferty na realizację zadań o kwocie wnioskowanej dotacji 28 000 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 547/23 z dnia 01 lutego 2023 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie poniższych inicjatyw w następujących kwotach:

1

Caritas Diecezji Opolskiej

Opole ul. Szpitalna 5a

12 000zł

2

Stowarzyszenie Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych, Gogolin ul. Strzelecka 16A

8 000zł

 

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu powyższych dotacji.

 

Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 925
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-07-27 09:32:04
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2023-07-27 09:32:04