logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZARZĄDZENIE NR 619/23

ZARZĄDZENIE NR 619/23
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 11 września 2023 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza, co następuje:
§ 1
Na obszarze Gminy Lasowice Wielkie, jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, wyznaczam tablice ogłoszeń w następujących miejscach:

 

1. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Chocianowice,
2. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Ciarka,
3. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Gronowice,
4. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Lasowice Małe,
5. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Jasienie,
6. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Oś,
7. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Tuły,
8. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Laskowice,
9. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Trzebiszyn,
1 O. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Lasowice Wielkie,

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 299
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2023-09-14 11:19:19
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2023-09-14 11:19:19