logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie Nr 217/12 Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 
Zarządzenie Nr 217/12
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 22 października 2012 r.
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2012 roku
 
 
Na podstawie art. 35 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010, Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje:
 
 
§ 1
 
Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
 
1.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni , tj. od dnia 22.10.2012 r. na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
2. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.
 
§ 4
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lasowice Wielkie.
 
 
§ 3
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 624
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-10-22 16:27:36
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-10-22 16:27:36