logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

 

Lasowice Wielkie, 23.08.2013 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Lasowicach Małych
46-280 Lasowice Małe, ul. Odrodzenia 34
NIP: 751 165 14 69, REGON: 532414652
działająca przez Pełnomocnika Zamawiającego
Gminę Lasowice Wielkie
46-282 Lasowice Wielkie 99A
tel. 77 417 54 70, faks: 77 417 54 91
ZP.271.5.2013
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lasowice Małe” na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryterium: najniższa cena) wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:
Frank-Cars Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa
za cenę 139 800,00 zł brutto
Oferta jest najkorzystniejsza cenowo spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki określone w SIWZ, kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.
Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty
Nazwa Wykonawcy
Adres
Liczba punktów
1
DRAGON
S. Kucharz,
B. Dudek s.c.
42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Kazdębie 121
94,08
2
PW BIBMOT BIK Sp. j.


39-300 Mielec
ul. Drzewieckiego 1

94,97
3
Frank-Cars Sp. z o.o.
42-200 Częstochowa
ul. Jagiellońska 147/151
100

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3478
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-08-23 11:01:14
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-08-23 11:01:14