logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2013 ROKU”

Lasowice Wielkie 05.11.2013

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH

 I EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2013 ROKU”

 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 310/13 z dnia 10 października 2013, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 04 listopada 2013 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 6 ofert na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 24 246,00 zł.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 257/13  z dnia 22 stycznia 2013 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 6 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

 

LP

NAZWA OFERENTA

KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI [zł]

DEKLAROWANYWKŁAD WŁASNY [zł]

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI [zł]

1

Stowarzyszenie  Rozwoju

i Odnowy Wsi Jasienie

2000

500

2000

2

Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju Wsi

“Dla Chudoby”

6600

3700

3250

3

Stowarzyszenie Rozwoju

i Odnowy Wsi Chocianowice

4600

1800

3000

4

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice

4136

1034

2900

5

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gronowice

5000

1000

2900

6

Stowarzyszenie Miłośników

Lasowic Wielkich

1910

2750

1910

razem:

 

 

15 960

 Wójt Gminy Lasowice Wielkie /-/Daniel Gagat


--
Grażyna Wyrwa

 

Metryka

Liczba odwiedzin 545
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-11-07 15:31:20
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-11-07 15:31:20