logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie

Lasowice Wielkie, dnia 28.04.2014r.  

ZP.271.5.2014r. 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 W  prowadzonym przez Gminę Lasowice Wielkie  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie” Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j  Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania i wyborze oferty nr 8 złożonej przez Wykonawcę: PPUH TOMBUD, ul. Słowackiego 12/40, 46-300 Olesno   za cenę  846 368,42 zł. brutto ( 100 pkt). Do upływu terminuskładania ofert złożonych zostało 8 ofert.
 Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela :
 

Nr oferty
Wykonawca
l. pkt
1.
P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8,
42-283 Boronów
77,51
2.
Przedsiębiorstwo handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11,     42-700 Lubliniec
86,42
3
HUCZ Sp. z o.o. , Sp. Komandytowa , Boronów, ul. Częstochowska 14
87,49
4
BISEK – ASFALT Michał Bisek, 
55-311 Kostomłoty, ul. Granitowa 7
72,55
5
OLS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec.
85,44
6
Przedsiębiorstwo Drogowe TRAKT Spółka Jawna
ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork
97,03
7
REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek
Sp. Jawna ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno
95,08
8
PPUH TOMBUD ul. Słowackiego 12/40, 46-300 Olesno
100

 

Metryka

Liczba odwiedzin 2814
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2014-04-28 15:07:22
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2014-04-28 15:07:22