logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Wybór - Laskowice, Jasienie, Lasowice Wielkie

 

Lasowice Wielkie, dnia 17.06.2014r.  
ZP.271.7.2014r. 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 W prowadzonym przez Gminę Lasowice Wielkie  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 
- remont chodnika i zjazdu, utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich,
- utwardzenie istniejącego placu przy OSP w miejscowości Jasienie,
-remont istniejącego placu przy OSP w Laskowicach.
 
Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j  Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania i wyborze oferty nr 4 złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BUD-MET” Jarosław Kałmuk, ul. Słowackiego 30, 42-134 Truskolasy za cenę  126 065,39 zł. brutto ( 100 pkt). Do upływu terminuskładania ofert złożonych zostało 5 ofert.
 Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela :

Nr oferty
Wykonawca
l. pkt
1.
GABART s.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek , ul. Stawowa 421,
 47-180 Izbicko
87,62
2.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego TECHMES inż. Mariusz Sokołowski, Biskupice 13, 46-331 Radłów 
79,64
3
PROTECT BUILDING Łukasz Mikoda ,
ul. Augustyna 16, 45-625 Opole
93,47
4
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BUD-MET” Jarosław Kałmuk, ul. Słowackiego 30, 42-134 Truskolasy.
100
5
PHU Check-Point Ginter Blys, Chocianowice 289, 46-280 Lasowice Małe
85,89

Metryka

Liczba odwiedzin 2218
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2014-06-17 15:23:48
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2014-06-17 15:23:48