logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 03.03.2008
Przejdź do wersji aktualnej

Uchwała numer XV-99 / 08

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala co następuje:
                                                                      
§ 1
 
Zatwierdza się „Plan rozwoju miejscowości Gronowice” opracowany przez Grupę Odnowy Wsi Gronowice, przyjęty w dniu 10 października 2007 roku przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Gronowice, stanowiący załącznik 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
 
                                                                      
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XV-99/08
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 lutego 2008r.
 
  
w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Gronowice.

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2008-03-03 14:20:58
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2008-03-03 14:20:58

Historia zmian