logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Petycje

15.06.2021

Odpowiedz na petycje z dnia 01 czerwca 2021 - dbajmy o środowisko

15.06.2021

Petycja z dnia 01 czerwca 2021 - dbajmy o środowisko

14.06.2021

Odpowiedz na petycja w sprawie podjęcia działań skutkujących doprowadzeniem sieci światłowodowej do miejscowości Lasowice Wielkie.

01.06.2021

Petycja w sprawie podjęcia działań skutkujących doprowadzeniem sieci światłowodowej do miejscowości Lasowice Wielkie

10.05.2021

Rozpatrzenie petycji z dnia 2 marca 2021r

10.05.2021

Rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021r

10.05.2021

Odpowiedź na petycję dot. przystapienia Gminy Lasowice Wielkie do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" - edycja 2021

13.04.2021

Petycja - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021

12.04.2021

Oficjalny Wniosek/Petycja* - na mocy art. 63 Konstytucji RP - w trybie Ustawy o petycjach

17.03.2021

P E T Y C J A z dnia 23.02.2021 do tutejszej Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO

17.03.2021

Petycja do tutejszej gminy o poparcie Rządu Petycja z dnia 02.03.2021 Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

03.03.2021

Odpowiedz na petycji z dnia 13.12.2020

15.01.2021

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Skarg , Wniosków i Petycji Rady Gminy Lasowice Wielki

07.01.2021

Petycja z dnia 13 grudnia 2020 r.

04.06.2020

Petycja Renaty Sutor

27.05.2020

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - Internet Rzeczy

03.04.2020

PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”)

30.03.2020

Preambuła Petycji: W listopadzie 2018 r. i w sierpniu 2019 r. sygnalizowaliśmy Decydentom w Gminach - problematykę związaną z przejściem na tryb pełnej elektronizacji zamówień publicznych.

30.03.2020

PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia

06.12.2019

petycja z dnia_06_12_2019

06.12.2019

Petycja z dnia_02_12_2019

09.11.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Szulc-Efekt Sp. z o.o., Petycja

25.04.2016

Dotyczy petycji Podwórko Nivea

14.04.2016

Treść petycji „Podwórko Nivea”