logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie – część II Zamówienia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Lasowice Wielkie, 14.07.2020 r.

 

GK.271.19.2020

                                                             Wykonawcy w postępowaniu

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na: Wykonaniu plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie – część II Zamówienia

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zawiadamiam o unieważnieniu postępowania Nr GK.271.19.2020 prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na: „Wykonaniu plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie – część II Zamówienia.

UZASADNIENIE

            W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta. Oferowana w formularzu ofertowym cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na chwilę obecną nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie  zamówienia  do  ceny  najkorzystniejszej  oferty, wobec czego konieczne jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2426
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-07-14 13:15:52
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-07-14 13:15:52