logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania - Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Lasowice Wielkie, 10.06.2021 r.

GK.271.4.2021                                                        

 

ZAWIADOMIENIE

o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na: „Budowie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe”

I. Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez:

Marcin Szczęśniak

Usługi Stolarskie

34-745 Spytkowice 575

 

Uzasadnienie:

Zamawiający w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wyraźnie zaznaczył, że należy załączy kosztorys ofertowy. Zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie kosztorysowe. Po zapoznaniu się z ofertą firmy Marcin Szczęśniak Usługi Stolarskie Zamawiający stwierdził brak kosztorysu ofertowego. Brak kosztorysu powoduje niemożność rozliczenia przedmiotu zamówienia. Tym samym podanie ceny jedynie na formularzu ofertowym, nie można uznać za wystarczające. Kosztorys ofertowy nie podlega uzupełnianiu. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę.

 

II. Zamawiający unieważnia postępowanie, ze względu na fakt, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która podlegała odrzuceniu. Wobec braku innych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1951
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-06-10 12:33:51
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-06-10 12:33:51