logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Zbiory danych przestrzennych

17.04.2024

Zbiór danych przestrzennych - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie (działki nr 88/1, 146/1, 138/2, 144/1, 145/1)

12.02.2024

Zbiór danych przestrzennych - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie (Jasienie, działki nr 88/1, 146/1, 138/2, 144/1, 145/1)

10.11.2023

Zbiór danych przestrzennych - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wędrynia (działki nr 662/126, 677/126, 678/126, 679/126, 530/128, 129, 532/27, 13/7)

10.11.2023

Zbiór danych przestrzennych - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie (strzelnica)

10.11.2023

Zbiór danych przestrzennych - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie (działki nr 88/1, 146/1, 138/2, 144/1, 145/1)

10.11.2023

Zbiór danych przestrzennych - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie (Jasienie, działki nr 88/1, 146/1, 138/2, 144/1, 145/1)

17.04.2023

Zbiór danych przestrzennych - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie (Trzebiszyn dla terenu położonego w rejonie DK 45)

05.06.2024

podpisane GML dla obowiązujących MPZP i SUiKZP

07.05.2024

Zbiór APP dla MPZP oraz SUiKZP

20.05.2022

Zbiór danych przestrzennych - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebiszyn dla terenu położonego w rejonie DK 45

25.04.2022

Zbiór danych przestrzennych - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie

12.08.2021

Zbiór danych przestrzennych dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

04.08.2021

SIP - Zbiór danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

04.08.2021

eGmina - System Informacji Przestrzennej

04.08.2021

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych