logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 2003

nowa podstrona, dodana 2003-10-08

U C H W A Ł A Nr  IV – 20/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia  29 stycznia 2003 r.

w sprawie:  uchwalenia budżetu gminy na rok 2003.

- 4_20__29_01_03.doc

- zal1__4_20__29_01_03.doc

- zal2__4_20__29_01_03.doc

- zal3__4_20__29_01_03.doc

- zal4__4_20__29_01_03.doc

- zal5__4_20__29_01_03.doc

- zal6__4_20__29_01_03.doc

- zal7__4_20__29_01_03.doc

- zal8__4_20__29_01_03.doc

- zal9__4_20__29_01_03.doc

- zal10__4_20__29_01_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr IV – 21/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr II-8/2002 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- 4_21__29_01_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr IV – 22/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lasowice Wielkie oznaczonej jako działka nr 84/25 k.m. 4 obręb Lasowice Wielkie.

- 4_22__29_01_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr IV – 23/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na rzecz mienia komunalnego Gminy Lasowice Wielkie części nieruchomości stanowiącej własność Pani Durskiej Elfrydy zam. Opole ul. Lubelska 18.

- 4_23__29_01_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr IV – 24/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz mienia komunalnego Gminy Lasowice Wielkie nieruchomości stanowiącej własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Opolu.

- 4_24__29_01_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr IV – 25/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz mienia komunalnego Gminy Lasowice Wielkie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

- 4_25__29_01_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr IV-26/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2003 r

w sprawie przystąpienia Gminy Lasowice Wielkie do wspólnego realizowania inwestycji z Gminą Kluczbork.

- 4_26__29_01_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr IV – 27/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie: określenia zasad przyznawania i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów.

- 4_27__29_01_03.doc 

 

U C H W A Ł A Nr V – 28/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 luty 2003 r.

w sprawie: zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gronowicach.

- 5_28__26_02_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr V – 29/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 luty 2003 r.

w sprawie: zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasieniu.

 - 5_29__26_02_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr V – 30/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 luty 2003 r.

w sprawie: zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach.

- 5_30__26_02_03.doc 

 

U C H W A Ł A Nr V – 31/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 luty 2003 r.

w sprawie: zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich.

- 5_31__26_02_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr V – 32/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 luty 2003 r.

w sprawie: zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Laskowicach.

- 5_32__26_02_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr V – 33/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 luty 2003 r.

w sprawie: zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chudobie.

 - 5_33__26_02_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr V – 34/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 luty 2003 r.

w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach.

- 5_34__26_02_03.doc 

 

U C H W A Ł A Nr V – 35/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 luty 2003 r.

w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich.

- 5_35__26_02_03.doc 

 

U C H W A Ł A Nr V – 36/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 luty 2003 r.

w sprawie: odwołania Pani Adelajdy Wójcik z funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lasowicach Wielkich.

 - 5_36__26_02_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr V – 37/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na rok 2003.

- 5_37__26_02_03.doc

- zal1__5_37__26_02_03.doc

- zal2__5_37__26_02_03.doc

- zal3__5_37__26_02_03.doc

- zal4__5_37__26_02_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr V – 38/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie: powołania Doraźnej Komisji Rady Gminy w Lasowicach Wielkich do spraw związanych z wypracowaniem zasad i terminów konsultacji z mieszkańcami gminy zagadnienia dotyczącego przeniesienia siedziby Rady Gminy oraz Urzędu Gminy z miejscowości Lasowice Małe do miejscowości Lasowice Wielkie.

- 5_38__26_02_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VI – 39/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 lutego 2003 r.

W sprawie: zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie.

- 6_39__26_03_03.pdf

- zal1__6_39__26_03_03.zip

- zal2__6_39__26_03_03.zip

- zal3__6_39__26_03_03.zip

- zal4__6_39__26_03_03.zip

- zal5__6_39__26_03_03.zip

- zal6__6_39__26_03_03.zip

- zal7__6_39__26_03_03.zip

- zal8__6_39__26_03_03.zip

- zal9__6_39__26_03_03.zip

- zal10__6_39__26_03_03.zip

- zal11__6_39__26_03_03.zip

- zal12__6_39__26_03_03.zip

- zal13__6_39__26_03_03.zip

- zal 14__6_39__26_03_03.zip

- zal15__6_39__26_03_03 .zip

- zal16__6_39__26_03_03.zip

 

U C H W A Ł A Nr VI – 40/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marzec 2003 r.

w sprawie przystąpienia gminy Lasowice Wielkie do programu Sejmiku Województwa Opolskiego „Odnowa wsi w województwie Opolskim”.

- 6_40__26_03_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VI – 41/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marzec 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajm lokalu w miejscowości Tuły (były sklep) na okres powyżej 3 lat.

- 6_41__26_03_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VI – 42/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marzec 2003 r.

w sprawie ustalenia odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych.

- 6_42__26_03_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VI – 43/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marzec 2003 r.

w sprawie powołania mgr Piotra Lizoń na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Lasowice Wielkie.

- 6_43__26_03_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VI – 44/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia  26 marca 2003 r.

w sprawie:  zmian Budżetu Gminy na rok 2003.

- 6_44_26_03_03.doc

- zal1__6_44_26_03_03.doc

- zal2__6_44_26_03_03.doc

- zal3__6_44_26_03_03.doc

- zal4 _6_44_26_03_03.doc

 

 

U C H W A Ł A Nr VI – 45/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2003r.

w sprawie uchylenia uchwał:

-         Nr V – 28 / 2003 z dnia 26.02.2003r. w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gronowicach.

-         Nr V – 29 / 2003 z dnia 26.02.2003r. w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasieniu.

-         Nr V – 30 / 2003 z dnia 26.02.2003r. w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach.

-         Nr V –3 1 / 2003 z dnia 26 .02.2003r. w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich.

-         Nr V – 32 / 2003 z dnia 26.02.2003r. w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Laskowicach

-         Nr V – 33 / 2003 z dnia 26.02.2003r. w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Chudobie.

- 6_45__26_03_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VI – 46/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2003r.

w sprawie uchylenia uchwał:

-         Nr V – 34 / 2003 z dnia 26.02.2003r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Chocianowicach.

-         Nr V – 35 / 2003 z dnia 26.02.2003r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich.

- 6_46__26_03_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VI – 47/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marzec 2003 r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach.

- 6_47__26_03_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VI – 48/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marzec 2003 r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gronowicach.

- 6_48__26_03_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VI – 49/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marzec 2003 r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasieniu.

 - 6_49__26_03_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VI – 50/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marzec 2003 r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Laskowicach.

- 6_50__26_03_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VI – 51/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marzec 2003 r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chudobie.

 - 6_51__26_03_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VI – 52/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marzec 2003 r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich.

 - 6_52__26_03_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VI – 53/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marzec 2003 r.

w sprawie  utworzenia Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach.

- 6_53__26_03_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VI – 54/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marzec 2003 r.

w sprawie: utworzenia Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich.

 - 6_54__26_03_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VI – 55/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie zmiany do uchwały Nr I – 4/2002 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie.

 - 6_55__26_03_03.doc 

 

U C H W A Ł A Nr VI – 56/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marzec 2003 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

 - 6_56__26_03_03.doc

  - zal1__6_56__26_03_03.doc

 - zal2__6_56__26_03_03.doc

 - zal3__6_56__26_03_03.doc

 - zal4__6_56__26_03_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VI – 57/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr III-15/2002 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od psów oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 - 6_57__26_03_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VII – 58/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie: zmian Budżetu Gminy na rok 2003.

 - 7_58__29_04_03.doc

 - zal1__7_58__29_04_03.doc

 - zal2__7_58__29_04_03.doc

 - zal3__7_58__29_04_03.doc

 - zal4__7_58__29_04_03.doc

 - zal5__7_58__29_04_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VII – 59/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek nr 217/6 KM 7 w Chocianowicach, nr 10/1 KM 2 w Gronowicach i nr 1/20 KM 4 w Lasowicach Wielkich /boiska sportowe – piłkarskie/ na rzecz Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Lasowice Wielkie z/s w Lasowicach Małych na okres powyżej 3 lat.

 - 7_59__29_04_03.doc 

 

U C H W A Ł A Nr VII – 60/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za rok 2002 i udzielania absolutorium Wójtowi Gminy.

 - 7_60__29_04_03.doc 

 

U C H W A Ł A Nr VII – 61/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego położonego w Chocianowicach na dz. Nr 40 km 6 dla koła DFK Chocianowice.

 - 7_61__29_04_03.doc 

 

U C H W A Ł A Nr VIII – 62/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie: zmian Budżetu Gminy na rok 2003.

  - 8_62__28_05_03.doc

  - zal1__8_62__28_05_03.doc

  - zal2__8_62__28_05_03.doc

  - zal3__8_62__28_05_03.doc

  - zal4__8_62__28_05_03.doc

  - zal5__8_62__28_05_03.doc

  - zal6__8_62__28_05_03.doc

  - zal7__8_62__28_05_03.doc

  - zal8__8_62__28_05_03.doc

  - zal9__8_62__28_05_03.doc

  - zal10__8_62__28_05_03.doc

  - zal11__8_62__28_05_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VIII – 63/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie zmiany do uchwały Nr XXII – 89 / 2000. Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

 - 8_63__28_05_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VIII – 64/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie zmiany do uchwały Nr XXII – 89/2000 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie regulaminów ustalających stawki dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków.

  - 8_64__28_05_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VIII – 65/2003

Rada Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie zmiany do uchwały Nr XXII – 91 / 2000 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie udzielania zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły / przedszkola lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole.

   - 8_65__28_05_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VIII – 66/2003

Rada Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie gruntów na okres dłuższy niż 3 lata.

  - 8_66__28_05_03.doc 

 

U C H W A Ł A Nr VIII - 67/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI-194/2002 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie„.

   - 8_67__28_05_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VIII - 68/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie” dla Suedtiroler Hilfs-und Schulverin – Towarzystwo Oświatowe Południowego Tyrolu.

   - 8_68__28_05_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr VIII - 69/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie” dla Rządu Regionu Trentino – Suedtirol.

 - 8_69__28_05_03.doc 

 

U C H W A Ł A Nr VIII - 70/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie” dla Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

 - 8_70__28_05_03.doc 

 

U C H W A Ł A Nr IX – 71/2003

Rada Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Lasowicach Małych przy ulicy Stawowej nr 19 położonej na działce nr 140/8 k.m. 4 o powierzchni 0,3599 ha dla Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Lasowice Wielkie.

-  9_71__30_06_03.doc   

 

U C H W A Ł A Nr IX - 72/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie przyjęcia darowizny pieniężnej z partnerskiej Gminy Holle - Niemcy.

- 9_72__30_06_03.doc 

 

U C H W A Ł A Nr IX – 73 / 2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: zmian Budżetu Gminy na rok 2003.

- 9_73__30__06__03_03.doc 

- zal1__9_73__30__06__03_03.doc

- zal1__9_73__30__06__03_03.doc

- zal2__9_73__30__06__03_03..doc

- zal3__9_73__30__06__03_03.doc

- zal4__9_73__30__06__03_03.doc

- zal5__9_73__30__06__03_03.doc
- zal6_9_73__30__06__03_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr X – 74 / 2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 sierpień 2003 r.

w sprawie nadania statutu Zespołowi Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich.

 - 10_74__27_08_03.doc

 - zal1__10_74__27_08_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr X – 75 / 2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 sierpień 2003 r.

w sprawie nadania statutu Zespołowi Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach.

- 10_75__27_08_03.doc

- zal1__10_75__27_08_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr X – 76 / 2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 sierpień 2003 r.

w sprawie przyjęcia statutów Sołectw Gminy Lasowice Wielkie.

- 10_76__27_08_03.doc

- zal1__10_76__27_08_03.doc

- zal2__10_76__27_08_03.doc

- zal3__10_76__27_08_03.doc

- zal4__10_76__27_08_03.doc

- zal5__10_76__27_08_03.doc

- zal6__10_76__27_08_03.doc

- zal7__10_76__27_08_03.doc

- zal8__10_76__27_08_03.doc

- zal9__10_76__27_08_03.doc

- zal10__10_76__27_08_03.doc

zal11__10_76__27_08_03.doc

- zal12__10_76__27_08_03.doc

- zal13__10_76__27_08_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr X – 77 / 2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 sierpień 2003 r.

w sprawie:  zmian Budżetu Gminy na rok 2003.

- 10_77__27_08_03.doc

- zal1__10_77__27_08_03.doc

- zal2__10_77__27_08_03.doc

- zal3__10_77__27_08_03.doc

- zal4__10_77__27_08_03.doc

- zal5__10_77__27_08_03.doc

- zal6__10_77__27_08_03.doc

- zal7__10_77__27_08_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr X – 78 / 2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 sierpień 2003 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr IX – 71/2003 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Lasowicach Małych przy ulicy Stawowej nr 19, położonej na działce nr 140/8 k.m. 4 o powierzchni 0.3599 ha dla Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Lasowice Wielkie.

 - 10_78__27_08_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr XI – 79 / 2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr  III-17/2002 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30.12.2002r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego.

- 11_79__24_09_03.doc

- zal1__11_79__24_09_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr XI – 80 / 2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania „ remont i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chocianowicach oraz obudowa studni 2a.

- 11_80__24_09_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr XI – 81 / 2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie.

- 11_81__24_09_03.doc

- zal1__11_81__24_09_03.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XI – 82 / 2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w zakresie dożywiania uczniów.

- 11_82__24_09_03.doc 

 

U C H W A Ł A Nr XI – 83 / 2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie:  zmian Budżetu Gminy na rok 2003.

- 11_83__24_09_03.doc

- zal1__11_83__24_09_03.doc

- zal2__11_83__24_09_03.doc

- zal3__11_83__24_09_03..doc

- zal4__11_83__24_09_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr XI – 84 / 2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Lasowice Wielkie oznaczonych jako działki nr : 166/19 i 167/19 k.m. 15 obręb Laskowice , oraz dz. nr 84/12 i 84/2 k.m. 4 obręb Lasowice Wielkie.

- 11_84__24_09_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr XI – 85 / 2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku jako działki nr 1/12, 1/22, 1/24 i 1/25 k.m. 1 obręb Trzebiszyn, na rzecz mienia Gminy Lasowice Wielkie.

- 11_85__24_09_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr XII – 86 / 2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 październik 2003 r.

w sprawie:  zmian Budżetu Gminy na rok 2003.

- 12_86__29_10_03.doc

- zal1__12_86__29_10_03.doc

- zal2__12_86__29_10_03.doc

- zal3__12_86__29_10_03.doc

- zal4__12_86__29_10_03.doc

- zal5__12_86__29_10_03.doc

- zal6__12_86__29_10_03.doc

- zal7__12_86__29_10_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr XII – 87 / 2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 październik 2003 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie.

- 12_87__29_10_03.doc

- zal1__12_87__29_10_03.pdf 

 

U C H W A Ł A Nr XII – 88 / 2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 październik 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie.

- 12_88__29_10_03.doc

- zal1__12_88__29_10_03.pdf 

 

U C H W A Ł A Nr XII – 89 / 2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 październik 2003 r.

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego.

- 12_89__29_10_03.doc

U C H W A Ł A Nr XII – 90/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie: wyboru ławników.

- 12_90__29_10_03.doc

 

U C H W A Ł A  Nr XIII – 91/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku jako działki nr 1/31, 1/22, 1/24 i 1/25 k.m. 1 obręb Trzebiszyn, na rzecz mienia Gminy Lasowice Wielkie.

- 13_91__10_12_03.doc

 

U C H W A Ł A  Nr  XIII – 92 / 2003                                                 

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie:  zmian Budżetu Gminy na rok 2003.


- 13_92__10_12_03.doc

- zal1__13_92__10_12_03.doc
- zal2__13_92__10_12_03.doc

- zal3__13_92__10_12_03.doc

- zal4__13_92__10_12_03.doc

- zal5__13_92__10_12_03.doc

- zal6__13_92__10_12_03.doc

- zal7__13_92__10_12_03.doc

 

U C H W A Ł A Nr XIII – 93/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie: określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

- 13_93__10_12_03.doc 

 

U C H W A Ł A Nr XIII – 94/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie: ustalenia stawek opłat od posiadania psa, opłaty targowej i opłaty administracyjnej.

- 13_94__10_12_03.doc 

 

U C H W A Ł A  Nr  XIII-95/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10 grudnia 2003r

w sprawie podatku od środków transportowych.

- 13_95__10_12_03.doc 

- zal1__13_95__10_12_03.doc 

- zal2__13_95__10_12_03.doc 

- zal3__13_95__10_12_03.doc

- zal4__13_95__10_12_03.doc 

- zal5__13_95__10_12_03.doc 

- zal6__13_95__10_12_03.doc 

- zal7__13_95__10_12_03.doc 

 

U C H W A Ł A  Nr  XIV – 96 / 2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie:  zmian Budżetu Gminy na rok 2003.

- 14_96__30_12_03.doc 

- zal1__14_96__30_12_03.doc 

- zal2__14_96__30_12_03.doc 

- zal3__14_96__30_12_03.doc 

- zal4__14_96__30_12_03.doc 

- zal5__14_96__30_12_03.doc 

- zal6__14_96__30_12_03.doc 

- zal7__14_96__30_12_03.doc 

 

U C H W A Ł A Nr  XIV – 97/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2003 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII – 93/2003 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

- 14_97__30_12_03.doc 

 

U C H W A Ł A  Nr XIV-98/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy nr XIII-95/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. dot. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- 14_98__30_12_03.doc 

  

U C H W A Ł A Nr XIV-99/2003

Radu Gminy  Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy odnośnie wniosku dotyczącego przeniesienia siedziby władz gminnych z miejscowości Lasowice Małe do miejscowości Lasowice Wielkie.

- 14_99__30_12_03.doc 

 

U C H W A Ł A Nr XIV-100/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr II- 5/2002 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Lasowice Wielkie.

- 14_100__30_12_03.doc 

 

 

informację wytworzył: Rada Gminy
data wytworzenia: 29.09.2003

Metryka

Liczba odwiedzin 4015
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2004-02-24 10:13:50
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2004-02-24 10:13:50