logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Z A W I A D O M I E N I E Zwołuję na dzień 18 lutego 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 09.02.2015 r.

RG. 0004.3.2015                                                          

                                           

                                                 

                                                   Z A W I A D O M I E N I E

              

                             Zwołuję na dzień  18 lutego 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy za okres listopad – grudzień 2014 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie- odczytanie protokołów z posiedzeń Komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie

·         Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 29.01.2015 r.

·         Komisji Komunalno – Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Gminy z dnia 11.02.2015 r.

·         Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej  Rady Gminy z dnia11.02.2015 r.

·         Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy z dnia 06.02.2015 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI-256/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „ Strategii Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015 – 2025”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lasowice Wielkie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lasowice Wielkie.
 9. Pytania, wnioski, interpelacje.
 10. Dyskusja.
 11. Odpowiedzi.
 12. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                      Rady Gminy

 

                                                                                                   Rajmund Kinder

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3192
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-02-10 12:43:19
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-02-10 12:43:19