logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZARZĄDZENIE Nr 37/15

ZARZĄDZENIE
Nr 37/15 
Wójta Gminy Lasowice Wielkie  
z dnia 14 kwietnia 2015 roku

 

 

 

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Ciarce nr 28 b, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku z póż. zm. ) oraz Uchwały  nr XXXI-216/09 z dnia 28 października 2009 roku Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lasowice Wielkie, zarządzam co następuje :

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Ciarce nr 28 b.

 

 

 

§ 2

 

 

W celu przeprowadzenia przetargu powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:  1. Joachim Smolnik - Przewodniczący                                                                                    
2. Grażyna Wyrwa     - członek                                                                                              
3. Zygmunt Jacheć - członek

 

 

§ 3

 

 

Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „Ogłoszeniem o przetargu , stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

 

§ 4

 

 

 

Zatwierdzam „ Regulamin przetargu" , stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

 

 

§ 5

 

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

 

 

 

§ 6

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Metryka

Liczba odwiedzin 536
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-04-14 13:03:15
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-04-14 13:03:15