logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 29 kwietnia 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 20.04.2015 r.

RG. 0004.6.2015                                                          

                                                                                     

                                          

                                       

                                                 Z A W I A D O M I E N I E

             

                          Zwołuję na dzień  29 kwietnia 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy za okres styczeń – marzec 2015 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie- odczytanie protokołów z posiedzeń Komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie

·         Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 15.04.2015 r.

·         Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej  Rady Gminy z dnia15.04.2015 r.

·         Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy z dnia 17.04.2015 r.

·         Komisji Komunalno – Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Gminy z dnia 22.04.2015 r.

 1. Przedstawienie – weryfikacja „ Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Lasowice Wielkie „ wraz z rekomendacjami  złożonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.
 4. Pytania, wnioski, interpelacje.
 5. Dyskusja.
 6. Odpowiedzi.
 7. zamknięcie sesji.


                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                   Rady Gminy

 

                                                                                                 Rajmund Kinder


 

Metryka

Liczba odwiedzin 3160
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-04-22 11:49:02
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-04-22 11:49:02