logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZARZĄDZENIE NR 39 /15

ZARZĄDZENIE NR  39 /15

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

z dnia  20 kwietnia 2015 roku

 

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

 

 

 

Na podstawie § 10 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządza  się co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja  2015 roku jak w załącznikach od 1 – 10 .

 

§ 2

 

Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie w siedzibach obwodowych komisji wyborczych  oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr  39/15                                                                                                                                             

  Wójta Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                                                     z dnia 20.04. 2015 r.   

 

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W CHOCIANOWICACH

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny , Chocianowice nr 78, Chocianowice,

 

 1. Mariusz Jurczyk         - zam. Gronowice       - osoba z urzędu od wójta
 2. Bartłomiej Małyska     - zam. Lasowice Małe - KW k na PRP Magdalena Ogórek
 3. Irena Werner-Kopyto  - zam. Chocianowice  - KW k na PRP Adam Jarubas
 4. Magdalena Kowalska  - zam. Jasienie             - KWk  na PRP Bronisław Komorowski
 5. Dominika Pasieka       - zam. Chocianowice  - KW k na PRP Andrzej Duda
 6. Krystian Cichy            - zam. Ciarka              - KW k na PRP Paweł Tanajno
 7. Mateusz Meryk                       - zam. Chocianowce   - KW k na PRP Janusz Korwin-Mikke
 8. Kunegunda Niedźwiecka- zam. Chocianowice          - KW k na PRP Grzegorz Braun                                            

 

 

 

                                                          

                                                                                                 Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 39/15

                                                                                                                             Wójta Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                           z dnia 20.04. 2015r.

 

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W CIARCE

Sala OSP, Ciarka nr 28 C,  Ciarka   

         

 1. Norbert Waliczek        - zam. Ciarka              - osoba z urzędu od wójta
 2. Maciej Sitek                - zam. Lasowice Małe - KW k na PRP Magdalena Ogórek
 3. Judyta Lipa                 - zam. Chocianowice  - KW k na PRP Adam Jarubas
 4. Karina Cichy              - zam. Ciarka              - KWk  na PRP Bronisław Komorowski
 5. Kamila Włoch             - zam. Chocianowice  - KW k na PRP Andrzej Duda
 6. Benita Kowollik          - zam. Ciarka              - KW k na PRP Paweł Tanajno
 7. Andrzej Dziuba                      - zam. Gronowice       - KW k na PRP Janusz Korwin-Mikke          

     

                                                                                    

 

 Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr  39/15

                                                                                                                         Wójta Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                         z dnia 20.04.2015 r.

 

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 3 W GRONOWICACH

Zespół Szkolno – Przedszkolny, Gronowice nr 58, Gronowice,

 

 1. Anna Jantos                - zam. Gronowice       - osoba z urzędu od wójta
 2. Paweł Pawlicki                        - zam. Lasowice Wielkie-KW k na PRP Magdalena Ogórek
 3. Halina Monkiewicz     - zam. Gronowice       - KW k na PRP Adam Jarubas
 4. Katherine Steinhardt   - zam. Chudoba                      - KWk  na PRP Bronisław Komorowski
 5. Dominika Jach                        - zam. Lasowice Małe - KW k na PRP Andrzej Duda
 6. Magdalena Dziuba      - zam. Gronowice       - KW k na PRP Paweł Tanajno
 7. Magdalena Mieszkalska- zam. Chocianowice            - KW k na PRP Janusz Korwin-Mikke                      

                                                                                                         

 

  Załącznik Nr 4 do zarządzenia  nr 39/15

                                                                                                                            Wójta Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                         z dnia 20.04. 2015 r  

 

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 4 W LASOWICACH MAŁYCH

Sala OSP, ul. Odrodzenia nr 34, Lasowice Małe,

 

 1. Małgorzata Lizoń        - zam. Lasowice Małe   - osoba z urzędu od wójta
 2. Andrzej Landsberg     - zam. Lasowice Wielkie- KW k na PRP Magdalena Ogórek
 3. Mateusz Szolc             - zam. Lasowice Wielkie- KW k na PRP Adam Jarubas
 4. Barbara Łowicka        - zam. Lasowice Wielkie -KWk  na PRP Bronisław Komorowski
 5. Urszula Kowalska       - zam. Lasowice Małe - KW k na PRP Andrzej Duda
 6. Anna Zymiak              - zam. Lasowice Małe - KW k na PRP Paweł Tanajno
 7. Katarzyna Dziuba       - zam. Lasowice Małe    - KW k na PRP Janusz Korwin-Mikke
 8. Ewa Niedźwiecka-Zymiak- zam. Chocianowice          - KW k na PRP Grzegorz Braun

 

 

                                                                                                     Załącznik Nr 5 do zarządzenia  nr 39/15

                                                                                                                            Wójta Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                         z dnia 20.04.2015 r 

 

 

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 5 W JASIENIU

Zespół Szkolno – Przedszkolny,  ul. Zwycięstwa nr 15, Jasienie,

 

 1. Andrzej Lis                 - zam. Jasienie            - osoba z urzędu od wójta
 2. Magdalena Pawlicka   - zam. Lasowice Wielkie- KW k na PRP Magdalena Ogórek
 3. Gabriela Maruska       - zam. Jasienie             - KW k na PRP Adam Jarubas
 4. Sylwia Widziszowska - zam. Jasienie             `- KWk  na PRP Bronisław Komorowski
 5. Wiesława Pilarska       - zam. Jasienie             - KW k na PRP Andrzej Duda
 6. Agnieszka Arndt         - zam. Lasowice Małe - KW k na PRP Paweł Tanajno
 7. Monika Jośko             - zam. Lasowice Wielkie-KW k na PRP Jacek Wilk
 8. Edyta Kompala                       - zam. Jasienie             - KW k na PRP Janusz Korwin-Mikke
 9. Sylwia Niedźwiecka   - zam. Chocianowice  - KW k na PRP Grzegorz Braun

                                                             

Załącznik Nr 6 do zarządzenia  nr  39/15

                                                                                                                            Wójta Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                         z dnia 20.04. 2015 r 

 

 

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 6 W  TUŁACH

Sala Wiejska, Tuły nr 39 a, Tuły,                           

 

 1. Mateusz Jośko                        - zam. Lasowice Wielkie         - osoba z urzędu od wójta
 2. Grzegorz Smolnik       - zam. Lasowice Wielkie         - KW k na PRP Magdalena Ogórek
 3. Joanna Wójcik                        - zam. Lasowice Małe             - KW k na PRP Adam Jarubas
 4. Krzysztofa Hrywna    - zam. Lasowice Wielkie- KWk  na PRP Bronisław Komorowski
 5. Katarzyna Mieszkalska- zam. Lasowice Wielkie       - KW k na PRP Andrzej Duda
 6. Rafał Goroński                       - zam. Tuły                             - KW k na PRP Paweł Tanajno
 7. Małgorzata Waloch     - zam. Lasowice Wielkie         - KW k na PRP Jacek Wilk
 8. Wojciech Grzemba     - zam. Lasowice Wielkie- KW k na PRP Janusz Korwin-Mikke

                                                         

 

 

                                                                                                     Załącznik Nr 7 do zarządzenia  nr  39/15

                                                                                                                            Wójta Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                         z dnia  20.04.2015 r

 

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 7 W  LASKOWICACH

Przedszkole Samorządowe, ul. Szkolna  nr 20, Laskowice,

 

 1. Sławomir Napierała    - zam. Lasowice Wielkie         - osoba z urzędu od wójta
 2. Andrzej Smolnik         - zam. Lasowice Wielkie         - KW k na PRP Magdalena Ogórek
 3. Rafał Boreński                       - zam. Trzebiszyn                   - KW k na PRP Adam Jarubas
 4. Małgorzata Famuła     - zam. Chudoba                      - KWk  na PRP Bronisław Komorowski
 5. Małgorzata Wyrwa      - zam. Chudoba                                 - KW k na PRP Andrzej Duda
 6. Teresa Gawlik-Zaczek            - zam. Laskowice                   - KW k na PRP Paweł Tanajno
 7. Piotr Siwiela                - zam. Lasowice Wielkie         - KW k na PRP Jacek Wilk

                        

 

                                                                                                     Załącznik Nr 8 do zarządzenia  nr   39/15

                                                                                                                            Wójta Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                         z dnia 20.04.2015 r

 

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 8  W  LASOWICACH WIELKICH

Świetlica Wiejska, Lasowice Wielkie nr 81, Lasowice Wielkie,

 

 1. Tomasz Jurczyk          - zam. Chudoba                      - osoba z urzędu od wójta
 2. Jadwiga Landsberg     - zam. Lasowice Wielkie- KW k na PRP Magdalena Ogórek
 3. Andrzej Kaniak                      - zam. Lasowice Wielkie- KW k na PRP Adam Jarubas
 4. Agnieszka Szyniec      - zam. Lasowice Wielkie- KWk  na PRP Bronisław Komorowski
 5. Maria Żwaka               - zam. Chudoba                      - KW k na PRP Andrzej Duda
 6. Ewa Dąbek                 - zam. Lasowice Wielkie- KW k na PRP Paweł Tanajno
 7. Anna Respondek        - zam. Jasienie            - KW k na PRP Jacek Wilk
 8. Justyna Chwał            - zam. Lasowice Wielkie- KW k na PRP Janusz Korwin-Mikke
 9. Tomasz Zymiak                      - zam. Lasowice Małe - KW k na PRP Grzegorz Braun                   

 

                 

                                                                                                     Załącznik Nr 9 do zarządzenia  n 39/15

                                                                                                                            Wójta Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                         z dnia 20.04.2015 r.

 

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 9 W  CHUDOBIE

Zespół  Szkolno – Przedszkolny, Chudoba  nr 142, Chudoba,

 

 1. Grażyna Wyrwa          - zam. Chudoba                        - osoba z urzędu od wójta
 2. Halina Domańska       - zam. Lasowice Wielkie- KW k na PRP Magdalena Ogórek
 3. Grzegorz Bok              - zam. Chudoba                      - KW k na PRP Adam Jarubas
 4. Katarzyna Krawczyk  - zam. Lasowice Wielkie- KWk  na PRP Bronisław Komorowski
 5. Monika Ludwig          - zam. Chudoba                        - KW k na PRP Andrzej Duda
 6. Julia Bartyla                - zam. Lasowice Wielkie - KW k na PRP Paweł Tanajno
 7. Sławomir Dziuba        - zam. Lasowice Małe   - KW k na PRP Janusz Korwin-Mikke

                                         

 

 

 

 

                                                                                               Załącznik Nr 10 do zarządzenia  nr 39/15

                                                                                                                            Wójta Gminy Lasowice Wielkie

             

Metryka

Liczba odwiedzin 385
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-04-28 11:40:46
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-04-28 11:40:46