logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2015

Lasowice Wielkie 05.05.2015


INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2015

 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 35/15 z dnia 02 kwietnia 2015, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie pomocy społecznej w 2015 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 24 kwietnia 2015 roku do Urzędu Gminy wpłynęła 1 oferta na realizację zadań o kwocie wnioskowanej dotacji 20 000 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 24/15  z dnia 11 lutego 2015 roku dokonała oceny oferty w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie niniejszej inicjatywy.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji  Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna 5a w Opolu w kwocie 20 000 zł.

 

 

Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat

 

Lasowice Wielkie 05.05.2015
 


INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2015
 
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 35/15 z dnia 02 kwietnia 2015, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie pomocy społecznej w 2015 roku.
Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 24 kwietnia 2015 roku do Urzędu Gminy wpłynęła 1 oferta na realizację zadań o kwocie wnioskowanej dotacji 20 000 zł.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 24/15 z dnia 11 lutego 2015 roku dokonała oceny oferty w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie niniejszej inicjatywy.
Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna 5a w Opolu w kwocie 20 000 zł.
 
 
Wójt Gminy
Lasowice Wielkie
/-/ Daniel Gagat

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2015

 

Metryka

Liczba odwiedzin 397
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-05-06 16:14:12
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-05-06 16:14:12