logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZARZĄDZENIE NR 46/15

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR   46/15

 

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

z dnia 06 maja 2015 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Na podstawie § 11 ust. 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia  11 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządza  się co następuje :

 


§ 1

 

1.     Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10  w Wędryni Panią Bożenę Reczyńską zgłoszoną do komisji przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Sebastiana Dudy w wyniku pisemnego zrzeczenia się członkowstwa złożonego w dniu 06 maja 2015 roku.

2.     Uzupełnia się skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Wędryni na wniosek Wójta Gminy Lasowice Wielkie o osobę Pana Dariusza Prukop.

 

§ 2

 

Skład obwodowej komisji wyborczej podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie w siedzibach obwodowych komisji wyborczych  oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 561
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-05-07 10:10:54
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-05-07 10:10:54