logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 27 maja 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 18.05.2015 r.

RG. 0004.8.2015                                                          

                                                                                                             

 

                                              Z A W I A D O M I E N I E

              

                       Zwołuję na dzień  27 maja 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzednich sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie- odczytanie protokołów z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15.05.2015 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr IV/21/15 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci rocznika 2009 z terenu gminy Lasowice Wielkie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sadów powszechnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 14. Pytania, wnioski, interpelacje.
 15. Dyskusja.
 16. Odpowiedzi.
 17. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                 Rady Gminy

 

                                                                                               Rajmund Kinder

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3084
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-05-19 14:29:19
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-05-19 14:29:19