logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lasowice Wielkie, 12.06.2015 r.

ZP.271.4.2015

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie” na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 95%, termin płatności – 5%) wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

REMONDIS Opole Sp. z o.o.
Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole

Łączna liczba punktów - 100

Oferta jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki określone w SIWZ – oferta uzyskała 100 pkt, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt

kryterium cena – 95%

Liczba pkt

kryterium termin płatności – 5%

Łączna liczba punktów

1

EKO-TRANS
Jan Kurowski

46-082 Kup
ul. Brynicka 16b

-

-

-

2

REMONDIS Opole Sp. z o.o.

45-573 Opole
Al. Przyjaźni 9

95

5

100

 

 

Lasowice Wielkie, 12.06.2015 r.

ZP.271.4.2015

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie” na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 95%, termin płatności – 5%) wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

REMONDIS Opole Sp. z o.o.
Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole

Łączna liczba punktów - 100

Oferta jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki określone w SIWZ – oferta uzyskała 100 pkt, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt

kryterium cena – 95%

Liczba pkt

kryterium termin płatności – 5%

Łączna liczba punktów

1

EKO-TRANS
Jan Kurowski

46-082 Kup
ul. Brynicka 16b

-

-

-

2

REMONDIS Opole Sp. z o.o.

45-573 Opole
Al. Przyjaźni 9

95

5

100

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 4145
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-06-12 14:03:10
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-06-12 14:03:10