logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Z A W I A D O M I E N I E

                                                                         Lasowice Wielkie, dnia 16.06.2015 r.

 

RG.0004.11.2015

 

                                                 Z A W I A D O M I E N I E

 

                     Informuję, że na sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie dnia 24 czerwca 2015 r.

zostaną wprowadzone do porządku obrad dodatkowe punkty :

 

  1. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 czerwca 2015 r.
  2. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.

.

                                                                                                                                                                                         

                                                                                 Przewodniczący

                                                                                    Rady Gminy

 

                                                                                 Rajmund Kinder

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3403
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-06-19 12:39:03
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-06-19 12:39:03