logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E Budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia i jedenastu punktów oświetlenia ulicznego

Lasowice Wielkie 25.06.2015 r.

 

 

 

 

GK.6733.4.2015

 

 

                                                  

 

                                                   O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14.czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.)    

 

 

zawiadamiam

 

że w dniu 16 czerwca 2015 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Lasowice Wielkie, w imieniu której występuje mgr Krzysztof Lech Zastępca Wójta Gminy - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia i jedenastu punktów oświetlenia ulicznegona dz. nr: 951/88 arkusz mapy 1, 481/81; 717/81 arkusz mapy 2  w miejscowości Jasienie.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

Metryka

Liczba odwiedzin 521
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-06-29 10:47:47
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-06-29 10:47:47