logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E Przebudowie magazynu oleju w Publicznym Gimnazjum w Lasowicach Wielkich

Lasowice Wielkie 23.06.2015 r.

 

 

GK.6733.3.2015

                                                  

 

                                                   O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14.czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.)    

 

 

zawiadamiam

 

że w dniu 23 czerwca 2015 r. zostało wszczęte na żądanie Zespołu - Szkolno – Przedszkolnego – w Lasowicach Wielkich, 46-282 Lasowice Wielkie 83, w imieniu którego występuje mgr Tomasz Jurczyk - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie magazynu oleju w Publicznym Gimnazjum w Lasowicach Wielkichna dz. nr: 1/38 arkusz mapy 4  w miejscowości Lasowice Wielkie.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 581
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-06-29 10:48:30
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-06-29 10:48:30