logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

NFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

NFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY  I TRADYCJI

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2014 ROKU.

Lasowice Wielkie 30.06.2015

 

 

 

 

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY  I TRADYCJI

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2014 ROKU.

 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 56/15 z dnia 02 czerwca 2015, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2015 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 25 czerwca 2015 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 6 ofert na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 24 640 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie 24/15  z dnia 11 lutego 2015 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 6 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

 

LP

NAZWA OFERENTA

KWOTA PRZYZNANEJ

DOTACJI [zł]

KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI [zł]

NAZWA

ZADANIA

1

Stowarzyszenie Miłośników

Lasowic Wielkich

2100

2100

„Z wiedzą, kulturą, historią do mieszkańców i gości”

2

Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju Wsi

Gronowice

4200

5700

„Lato wiejskim dzieciom”

3

Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju Wsi

“Dla Chudoby”

4200

5000

„Wiedza, muzyka, edukacja

i tradycja integruje mieszkańców”

4

Stowarzyszenie  Rozwoju

i Odnowy Wsi Jasienie

1430

2290

„Poruszajmy się trochę

i posłuchajmy”

5

Stowarzyszenie  Przyjaciół Wsi Laskowice

2000

2500

„Kantoniana – kultywowanie tradycji i kultury”

6

Stowarzyszenie Rozwoju

i Odnowy Wsi Chocianowice

2000

7050

„Muzyka z innej perspektywy”

razem:

15 930

24 640

 

 

WÓJT GMINY

Lasowice Wielkie

 

/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 528
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-07-02 10:22:18
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-07-02 10:22:18