logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie nr 63/15

Zarządzenie nr 63/15

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 26 czerwca 2015 r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości   przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz. U. z 2 kwietnia 2014, poz. 518 z póź. zm. ) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie przeznaczonych do sprzedaży – zgodnie z załącznikiem                nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie oraz na stronie internetowej  BIP Urzędu Gminy ponadto przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 587
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-07-03 23:11:16
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-07-03 23:11:16