logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.07.2015 r. o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015 – 2025”

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.07.2015 r. o  konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025”

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 t.j. z późn. zm.) oraz  Uchwały nr IV/23/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lasowice Wielkie, Wójt Gminy Lasowice Wielkie zawiadamia, iż przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025”.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025.

Konsultacje społeczne obejmują teren gminy Lasowice Wielkie i są skierowane są do wszystkich osób pełnoletnich mających miejsce zamieszkania na terenie gminy Lasowice Wielkie oraz do przedstawicieli organizacji pozarządowych obejmujących terenem działania gminę Lasowice Wielkie jak również do innych podmiotów społeczno – gospodarczych, których interes wiąże się z przedmiotem konsultacji społecznych.

Termin konsultacji ustala się na okres od 28 lipca do 10 sierpnia 2015 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: wyłożenia projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025” w Urzędzie Gminy w Lasowicach Wielkich – I piętro, pok. nr 4, jak również zamieszczony zostanie na stronie internetowej: lasowicewielkie.pl oraz bip.lasowicewielkie.pl w zakładce OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA.

 

 

Opinie lub uwagi należy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (wzór formularza w załączeniu lub na stronach internetowych: lasowicewielkie.pl oraz bip.lasowicewielkie.pl).

Formularz należy:

-  odesłać w wersji elektronicznej na adres: rgk@lasowicewielkie.pl lub

-  złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Lasowicach Wielkich 99a  w Sekretariacie: (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy tj. do dnia 10 sierpnia 2015r.).

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące.

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 66/15 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20.07.2015 r.
  2. Załącznik nr 1 Formularz konsultacyjny.
  3. Załącznik nr 2 Obwieszczenie Wójta Gminy.
  4. Załącznik nr 3 Strategia Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025 (projekt)

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 570
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-07-20 17:16:49
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-07-20 17:16:49