logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie Nr 69/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie  Nr 69/15

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 22 lipca 2015r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie w roku 2015

 

 

Na podstawie art. 27 ust. 3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.2014.715j.t.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885j.t.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.2013.594 j.t.) zarządzam :

 

§ 1

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

§ 2

 

Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej Urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 Do pobrania ogłoszdenie.pdf

Metryka

Liczba odwiedzin 504
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-07-22 23:19:44
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-07-22 23:19:44