logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 23 września 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

 

 

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 14.09.2015 r.

RG. 0004.16.2015                                                          

                                         

                                                  

                                                  Z A W I A D O M I E N I E

 

             Zwołuję na dzień  23 września 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń Komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie

·         Komisji Rewizyjnej z dnia 27.08.2015 r. , 02.09.2015 r. , 21.09.2015 r. 

·         Budżetu i Finansów z dnia 10.09.2015 r.

·         Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 16.09.2015 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Strategii Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015 – 2025 „
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.
 5. Przedstawienie –odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.
 6. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, która wpłynęła do Urzędu dnia 18 sierpnia 2015 r. na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich.
 8. Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28.08.2015 r.
 9. Pytania, wnioski, interpelacje.
 10. Dyskusja.
 11. Odpowiedzi.
 12. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                       Rady Gminy

 

                                                                                     Rajmund Kinder

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 2638
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-09-16 11:19:34
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-09-16 11:19:34