logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 28 października 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 19.10.2015 r.

RG. 0004.19.2015                                                          

                                                                                        

                                         

                                                  

                                                 Z A W I A D O M I E N I E

 

     Zwołuję na dzień  28 października 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy za okres lipiec – wrzesień  2015 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 19.10.2015 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.
 10. Pytania, wnioski, interpelacje.
 11. Dyskusja.
 12. Odpowiedzi.
 13. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                  Rady Gminy

 

                                                                                               Rajmund Kinder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 2399
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-10-20 14:56:38
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-10-20 14:56:38